Cum obțin avizul anual?

Acordarea avizului pentru anul în curs se face pe baza următoarelor documente și îndeplinirea cumulativă a acestor cerințe:

 • Certificatul de membru și avizul aferent anului antecedent în original.
 • Efectuarea unui număr de 30 de credite
 • Raport per salariat din Revisal
 • Dovada achitării cotizației pentru anul în curs (pentru asistenții medicali cărora nu li se reține cotizația pe statul de plată)
 • Copie după asigurarea de răspundere civilă – malpraxis – pentru greșeli în activitatea profesională valabilă pentru anul în curs; asigurarea de răspundere civilă se va încheia pentru perioada 01.01 – 31.12 (An în curs). Valoarea minimă a contractului de asigurare este:
  • a) 10.000 EURO pentu asistenții medicali și moașe care își exercită profesia în unitățile sanitare cu paturi.
  • b) 4.000 EURO pentu asistenții medicali care își exercită profesia în cabinete de medicină primară, ambulatorii, cabinete particulare individuale.
  • c) 2.000 EURO pentru asitenții medicali de farmacie.
                                                  Toate drepturile rezervate, O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Ialomita © 2018. Creat de Bogdan Emilian-Cornel.