Examenul de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – Sesiunea 2020

Examenul de grad principal sesiunea 2020 se desfăşoară după cum urmează:

 • În data de 22.10.2020– examenul pentru asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali;
 • În data de 23.10.2020– examenul pentru asistenţi medicali-celelalte specializări altele decât asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali.

 

Vă informăm că demersurile pentru organizarea și derularea examenului de grad principal-sesiunea 2020 se suspendă, acesta urmând a se organiza la o dată la care condițiile de sănătate publică o vor permite.

În prezent, măsura se justifică din următoarele motive:

 • creșterea, la nivel național, a numărului de cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19;
 • dificultatea identificării, în toate filialele, a unor spații corespunzătoare și suficiente pentru organizarea și desfășurarea propriu-zisă a examenului, pentru asigurarea distanței minime obligatorii în sala de examen (spații suplimentare față de anii precedenți, număr suficient de săli de examen, crearea de circuite funcționale speciale pentru accesul și ieșirea din săli de examen a candidaților, a membrilor comisiilor de examen și a supraveghetorilor, gestionarea fluxului de candidați pentru evitarea aglomerării, verificarea temperaturii acestora, etc.);
 • necesitatea creșterii numărului de personal necesar pentru organizarea și desfășurarea examenului (colectiv tehnic/colectivul de supraveghere a examenului/responsabili săli/etc.);
 • măsuri suplimentare pentru dezinfecția sălilor/spațiilor, înainte și după examen;
 • creșterea riscului de îmbolnăviri cu COVID-19 la etapa de depunere și verificare a dosarelor, pentru cei care depun dosarele fizic la sediul filialei;
 • creșterea riscului de îmbolnăviri între candidați și membrii comisiilor de supraveghere și corectură a lucrărilor în zilele de desfășurare a examenului.

Tematica si Bibliografie

1) GENERALIST Descarcă
2) RADIOLOGIE Descarcă
3) MEDICO-SOCIAL Descarcă
4) IGIENIST DE CAB. STOMATOLOGIC Descarcă
5) MOAŞE OG Descarcă
6)STOMATOLOGIE Descarcă
7) BFT Descarcă
8) LABORATOR Descarcă
9) NUTRIŢIE şi DIETETICĂ Descarcă
10) FARMACIE Descarcă
11) IGIENĂ şi SĂNĂTATE PUBLICĂ Descarcă

                 Sursa: www.oamr.ro