Cum obțin avizul anual?

In perioada 15.11.2021-31.12.2021, OAMGMAMR Filiala Ialomiţa va elibera avizul anual pentru autorizarea exercitarii profesiei de asistent medical generalist, moasa si asistent medical pentru anul 2022. Cei ce vor solicita avizul dupa data de 31.12.2021 vor avea valabilitatea acestuia incepand cu data la care acesta va fi eliberat! Avizul anual pentru anul 2022 se obtine în baza urmatoarelor documente:
 • Copie dupa asigurarea de raspundere civila (malpraxis ) incheiata pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022, valoare minim asigurata conform Hotararii nr. 5/16.03.2018 privind stabilirea valorii minim asigurate pentru raspunderea civila in domeniul medical.
 • Certificatul de membru și avizul emis pentru anul 2021, ambele în original;
 • Numarul mimim de 30 credite EMC cumulat in anul 2021 efectuate pe platforma online.
 • Raportul per salariat din Revisal semnat si stampilat de angajator, emis in luna curenta – in baza acestuia se va calcula si se va achita cotizatia pentru anul 2022.
 • Copie dupa dovada achitarii cotizatiei – calcularea cotizatiei: Calculul se face in felul urmator: Salariul de baza x 1%/luna x 12 luni. (Exemplu: Pentru un asistent medical care are salariul de baza 2230 lei, cotizatia va fi 2230lei x 1%/luna=22.3lei/luna x 12luni = 267.60 lei/an ATENTIE! ACESTA ESTE DOAR UN EXEMPLU!)

  COTIZATIA SE ACHITA IN UNUL DIN CONTURILE:

  BANCA: BANCA TRANSILVANIA SLOBOZIA CONT: RO02BTRLRONCRT0351376301 CONT: RO72BTRLRONCRT0351376302

  ATENTIE !

     Atunci cand achitati cotizaţia trebuie să specificaţi pe documentul de plata (chitanta/op) urmatoarele:
  • Numele, CNP-ul, Anul cotizaţiei
 • Pentru persoanele care au dobandit gradul principal vor prezenta diploma grad principal original si copie.
 • Pentru cei care si-au schimbat numele, vor prezenta acte doveditoare, dupa caz:
  • copie CI
  • copie certificat casatorie
  • copie sentinta divort
 • Pentru absolventii de scoala postliceala sau facultate, care s-au inscris in OAMGMAMR pe baza adeverintei eliberata de unitatea de invatamant, vor prezenta:
  • Copie legalizata dupa actul de studii de specialitate: diploma de licenta, diploma de școala postliceala, etc.
 • Pentru cei care au fost in concediul pentru ingrijirea copilului pana la 2 ani respectiv 3 ani, vor prezenta suplimentar urmatoarele acte doveditoare:
  • Decizie de intrare suspendare crestere copil – copie
  • Decizie de revenire din crestere copil
  • pe perioada concediului pentru ingrijirea copilului membrii OAMGMAMR trebuie sa plateasca cotizatie lunara de 10 lei.
 • Pentru persoanele care au avut intreruperi activitate:
  • Pentru perioada nelucrata se va prezenta copie dupa decizia de incetare a activitatii la ultimului loc de munca.
  • Declaratie de neprofesare pe propria raspundere.
 • NOTĂ: Asistenții medicali pensionari care își continuă activitatea vor depune și certificat se sănătate fizică și psihică în vederea eliberării avizului.