Reatestare profesionala

Reatestarea în vederea reluării activităţii se aplică asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu au exercitat profesia efectiv, legal şi neîntrerupt pe o perioadă de cel puţin un an, în ultimii 5 ani de la data absolvirii studiilor care atestă formarea în profesie.

În vederea exercitării profesiei, asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical trebuie să facă dovada că nu a avut o întrerupere în exercitarea profesiei mai mare de 4 ani anterior datei solicitării avizului anual şi/sau certificatului de membru, după caz.

Reatestarea constă într-un stagiu practic, urmat de un examen teoretic.

Candidații care nu au profesat sau au o vechime în specialitate mai mică de trei ani pot efectua stagiul în 3 luni (opt ore pe zi) sau în șase luni (total 504 ore, repartizate inegal).

Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali cu o vechime între 3 și 5 ani pot opta pentru stagiul cu durata de o lună (6 ore pe zi) sau de trei luni (total 126 de ore, repartizate inegal).

Candidaţii cu vechime de peste 5 ani pot alege stagiul de reatestare profesională cu durata de o lună (4 ore pe zi) sau de trei luni (total 84 de ore, repartizate inegal).

Documente necesare:

Pentru reatestare, candidatul va depune un dosar care va conţine următoarele documente:
a) cerere solicitare reatestare; DESCARCATI!
b) copia actului de identitate;
c) copia certificatului de membru, după caz;
d) dovada plăţii taxei pentru reatestarea competenţei profesionale;
e) certificat de sănătate fizică şi psihică;
f) documente care să ateste vechimea în exercitarea profesiei, după caz.
g) cazier judiciar

Stagiul de reatestare se efectuează într-o unitate sanitară (de stat sau privată) și se va desfăşura sub îndrumarea directorului de îngrijiri sau a unui asistent şef de secţie.

Descarcati fisa de stagiu de practica:

1) Fisa de stagiu – Generalist

2) Fisa de stagiu – Igiena si sanatate publica (Actualizat)

3) Fisa de stagiu – Radiologie

4) Fisa de stagiu – Laborator

6) Fisa de stagiu – Farmacie

7) Fisa de stagiu – Obstetrica-ginecologie moase

8) Fisa de stagiu – Balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie si recuperare

9) Fisa de stagiu – Medico-social

Pontaj descarcă

Fișă de validare  descarcă

Nota minimă de promovare a stagiului este 7. În caz de nepromovare a stagiului practic, se poate organiza un nou stagiu, durata acesteia urmând a fi stabilită de Comisia de reatestare a competenţei profesionale.

După finalizarea stagiului practic, candidatul va susţine o probă teoretică în termen de 60 de zile. Proba constă într-un test-grilă cu 40 de întrebări. Nota minimă de promovare este 7.

În urma promovării examenului, candidatul va primi certificatul de reatestare a competenţei profesionale, eliberat de filiala judeţeană OAMGMAMR.

În caz de nepromovare a testului-grilă, se poate organiza, la solicitarea candidatului, o altă sesiune de examen, în maxim 15 zile.

În cazul în care candidatul nu obţine punctaj minim de promovare a stagiului practic sau a probei teoretice la două examene de reatestare succesive, candidatul poate solicita reatestarea competenţei profesionale după o perioadă de minimum 6 luni.

Metodologia de reatestare profesională a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali – actualizare 2018

Descarcă tematica examenului de reatestare a competențelor profesionale: