Reatestare profesionala

Reatestarea în vederea reluării activităţii se aplică asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu au exercitat profesia efectiv, legal şi neîntrerupt pe o perioadă de cel puţin un an, în ultimii 5 ani de la data absolvirii studiilor care atestă formarea în profesie.

În vederea exercitării profesiei, asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical trebuie să facă dovada că nu a avut o întrerupere în exercitarea profesiei mai mare de 4 ani anterior datei solicitării avizului anual şi/sau certificatului de membru, după caz.

Reatestarea constă într-un stagiu practic, urmat de un examen teoretic.

Candidații care nu au profesat sau au o vechime în specialitate mai mică de trei ani pot efectua stagiul în 3 luni (opt ore pe zi) sau în șase luni (total 504 ore, repartizate inegal).

Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali cu o vechime între 3 și 5 ani pot opta pentru stagiul cu durata de o lună (6 ore pe zi) sau de trei luni (total 126 de ore, repartizate inegal).

Candidaţii cu vechime de peste 5 ani pot alege stagiul de reatestare profesională cu durata de o lună (4 ore pe zi) sau de trei luni (total 84 de ore, repartizate inegal).

Documente necesare:

Pentru reatestare, candidatul va depune un dosar care va conţine următoarele documente:
a) cerere solicitare reatestare; DESCARCATI!
b) copia actului de identitate;
c) copia certificatului de membru, după caz;
d) dovada plăţii taxei pentru reatestarea competenţei profesionale;
e) certificat de sănătate fizică şi psihică;
f) documente care să ateste vechimea în exercitarea profesiei, după caz.

Candidaţii care nu au fost înscriși în OAMGMAMR trebuie să aducă, în plus, copia după documentele de studii (școală postliceală, colegiu sau facultate).

Stagiul de reatestare se efectuează într-o unitate sanitară (de stat sau privată) și se va desfăşura sub îndrumarea directorului de îngrijiri sau a unui asistent şef de secţie.

Descarcati fisa de stagiu de practica:

1) Fisa de stagiu – Generalist

2) Fisa de stagiu – Igiena si sanatate publica (Actualizat)

3) Fisa de stagiu – Radiologie

4) Fisa de stagiu – Laborator

6) Fisa de stagiu – Farmacie

7) Fisa de stagiu – Obstetrica-ginecologie moase

8) Fisa de stagiu – Balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie si recuperare

9) Fisa de stagiu – Medico-social

Pontaj descarcă

Nota minimă de promovare a stagiului este 7. În caz de nepromovare a stagiului practic, se poate organiza un nou stagiu, durata acesteia urmând a fi stabilită de Comisia de reatestare a competenţei profesionale.

După finalizarea stagiului practic, candidatul va susţine o probă teoretică în termen de 60 de zile. Proba constă într-un test-grilă cu 40 de întrebări. Nota minimă de promovare este 7.

În urma promovării examenului, candidatul va primi certificatul de reatestare a competenţei profesionale, eliberat de filiala judeţeană OAMGMAMR.

În caz de nepromovare a testului-grilă, se poate organiza, la solicitarea candidatului, o altă sesiune de examen, în maxim 15 zile.

În cazul în care candidatul nu obţine punctaj minim de promovare a stagiului practic sau a probei teoretice la două examene de reatestare succesive, candidatul poate solicita reatestarea competenţei profesionale după o perioadă de minimum 6 luni.

Metodologia de reatestare profesională a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali – actualizare 2018

Descarcă tematica examenului de reatestare a competențelor profesionale: