Profesarea fara aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei

ORDONANTA DE URGENTA nr. 144 din 28 octombrie 2008

ART.19

(1) Practicarea profesiei de asistent medical generalist, moasa sau asistent medical de catre o persoana care nu are aceasta calitate ori nu indeplineste conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta constituie infractiune si se pedepseste conform prevederilor Codului penal.
(2) Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, prin presedintele filialei judetene, este in drept sa exercite actiunea civila pentru acordarea de daune morale in cazul lezarii prestigiului sau intereselor profesionale ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania ori sa sesizeze, dupa caz, organele de urmarire penala sau autoritatile competente pentru urmarirea si trimiterea in judecata a persoanelor care isi atribuie sau care intrebuinteaza fara drept titlul ori calitatea de asistent medical generalist, moasa sau asistent medical ori care practica in mod nelegal.

 

 

Noul Cod Penal

Exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activităţi reglementate de lege

Art. 348

         Exercitarea, fără drept, a unei profesii sau activităţi pentru care legea cere autorizaţie ori exercitarea acestora în alte condiţii decât cele legale, dacă legea specială prevede că săvârşirea unor astfel de fapte se sancţionează potrivit legii penale, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.