Cum obțin certificatul de membru

Pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de  asistent medical, posesorii titlurilor oficiale de calificare prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008, trebuie să deţină Certificat de membru, eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Înscrierea se face la filiala judeţeană în a cărei rază se află unitatea la care urmează să îşi desfăşoare activitatea, filiala judeţeană în a cărei rază îşi au domiciliul sau reşedinţa ori, în situaţii speciale, la Biroul executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Certificatul de membru este eliberat de OAMGMAMR prin filialele sale, o singură dată, în momentul înscrierii asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în organizaţia profesională.

Certificatul de membru se acordă pe baza următoarelor documente:

 • 1. Copii legalizate după actele de studii de specialitate: diplome de licenta, diploma de școala postliceala, etc.
 • 2. Copie + original după diploma de bacalaureat sau ciclul superior al liceului
 • 3. Copie CI/BI
 • 4. Copie certificat de casatorie(daca este cazul) sau copie după hotărârea de divorț dacă este schimbat numele
 • 5. Copie după certificatul de naștere
 • 6. Certificat de cazier judiciar(valabil 6 luni)
 • 7. Certificat medical tip A5 – clinic
 • 8. Certificat medical tip A5 – psihic
 • 9. Dovada platii taxei de inscriere si a cotizatiei pe anul in curs (Cotizatia lunara a unui membru care nu profeseaza este de 10 lei.)
 • 10. Cerere de inscriere – descarcă
 • 11. Declaraţie de neprofesare – descarcă

Taxa de inscriere – 100 lei

Calcularea cotizatiei:  Calculul se face in felul urmator: nr. de luni ramase pana la sfarsitul anului x 10 lei/luna. (Ex: Pentru un asistent medical care doreste sa devina membru in luna Septembrie, cotizatia va fi 4x10lei=40lei )

Taxa de inscriere si cotizatia vor fi specificate separat (”TAXA INSCRIERE”, „COTIZATIE 2019”)si se achita la:

Banca Transilvania

CONT: RO02BTRLRONCRT0351376301

CONT: RO72BTRLRONCRT0351376302

C.I.F.: 15603018

Se va mentiona la banca  pe documentul de plata Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România înscrie membrii săi în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.