Anunţ avizare exercitarea profesiei pentru anul 2019


ANUNŢ!

Incepand cu data de 03.01.2019 O.A.M.G.M.A.M.R Filiala Ialomiţa va elibera avizul anual pentru autorizarea exercitarii profesiei de asistent medical generalist, moasa si asistent medical pentru anul 2019.

Avizul anual pentru anul 2019 se obtine în baza urmatoarelor documente:

 • Copie dupa asigurarea de raspundere civila (malpraxis ) incheiata pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019, valoare minim asigurata conform Hotararii nr. 5/16.03.2018 privind stabilirea valorii minim asigurate pentru raspunderea civila in domeniul medical.
 • Certificatul de membru si avizul emis pentru anul 2018, ambele in original;
 • Adeverinta de salariat si Raportul per salariat din Revisal, semnat si stampilat de angajator, emis in luna curenta – in baza acestuia se va calcula si se va achita cotizatia pentru anul 2019.
 • Numarul mimim de 30 credite EMC cumulat in anul 2018
 • Consimţamânt de prelucrare a datelor cu caracter personal. (Click aici pentru descarcare!)
 • Declaraţie pe propria răspundere. (Click aici pentru descarcare!)
 • Pentru persoanele care au dobandit gradul principal vor prezenta diploma grad principal original si copie.
 • Pentru cei care si-au schimbat numele, vor prezenta acte doveditoare, dupa caz:
  • copie CI
  • copie certificat casatorie
  • copie sentinta divort
 • Pentru absolventii de scoala postliceala si facultate, care s-au inscris in OAMGMAMR pe baza adeverintei eliberata de unitatea de invatamant, vor prezenta:
  • original si copie dupa diploma de absolvire insotita de foaia matricola sau supliment la diploma daca este cazul.
 • Pentru cei care au fost in concediul pentru ingrijirea copilului pana la 2 ani, vor prezenta suplimentar urmatoarele acte doveditoare:
  • Decizie de intrare suspendare crestere copil – copie
  • Decizie de revenire din crestere copil
  • pe perioada concediului pentru ingrijirea copilului pana la 2 ani membrii OAMGMAMR trebuie sa plateasca cotizatie lunara de 1% din salariul minim pe economie in cazul in care nu au solicitat suspendarea calitatii de membru la momentul inceperii perioadei de crestere copil.
 • Pentru persoanele care au avut intreruperi activitate:
  • Pentru perioada nelucrata se va prezenta copie dupa decizia de incetare a activitatii la ultimului loc/locuri de munca declarat la filiala si copie si original a contractului/contractelor de munca.
  • Pentru concediului fara salariu se va prezenta decizia de intrare in concediu fara salariu si decizia de revenire concediu fara salariu.