Zi: 4 decembrie 2018

Anunţ avizare exercitarea profesiei pentru anul 2020

ANUNŢ!

Incepand cu data de 09.12.2019 OAMGMAMR Filiala Ialomiţa va elibera avizul anual pentru autorizarea exercitarii profesiei de asistent medical generalist, moasa si asistent medical pentru anul 2020.

Avizul anual pentru anul 2020 se obtine în baza urmatoarelor documente:

 • Copie dupa asigurarea de raspundere civila (malpraxis ) incheiata pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020, valoare minim asigurata conform Hotararii nr. 5/16.03.2018 privind stabilirea valorii minim asigurate pentru raspunderea civila in domeniul medical.
 • Certificatul de membru/avizul emis pentru anul 2019, ambele in original;
 • Numarul mimim de 30 credite EMC cumulat in anul 2019
 • Adeverinta de salariat/Raportul per salariat din Revisal, semnat si stampilat de angajator, emis in luna curenta – in baza acestuia se va calcula si se va achita cotizatia pentru anul 2020.
 • Copie dupa dovada achitarii cotizatiei – calcularea cotizatiei: Calculul se face in felul urmator: Salariul de baza x 1%/luna x 12 luni. (Ex: Pentru un asistent medical care are salariul de baza 2230 lei, cotizatia va fi 2230lei x 1%/luna x 12luni = 267.60 lei/an)
 • Pentru persoanele care au dobandit gradul principal vor prezenta diploma grad principal original si copie.
 • Pentru cei care si-au schimbat numele, vor prezenta acte doveditoare, dupa caz:
  • copie CI
  • copie certificat casatorie
  • copie sentinta divort
 • Pentru absolventii de scoala postliceala si facultate, care s-au inscris in OAMGMAMR pe baza adeverintei eliberata de unitatea de invatamant, vor prezenta:
  • Copie legalizata dupa actul de studii de specialitate: diploma de licenta, diploma de școala postliceala, etc.
 • Pentru cei care au fost in concediul pentru ingrijirea copilului pana la 2 ani respectiv 3 ani, vor prezenta suplimentar urmatoarele acte doveditoare:
  • Decizie de intrare suspendare crestere copil – copie
  • Decizie de revenire din crestere copil
  • pe perioada concediului pentru ingrijirea copilului membrii OAMGMAMR trebuie sa plateasca cotizatie lunara de 10 lei.
 • Pentru persoanele care au avut intreruperi activitate:
  • Pentru perioada nelucrata se va prezenta copie dupa decizia de incetare a activitatii la ultimului loc de munca.
  • Declaratie de neprofesare pe propria raspundere.
 • NOTĂ: Asistenții medicali pensionari care își continuă activitatea vor depune și certificat se sănătate fizică și psihică în vederea eliberării avizului.